AKORD, Automatisk KOnstruktion och ReläsatsDokumentation

IT-projekt vid Telefonaktiebolaget LM Ericsson åren 1965 till 1972

I det vackra "Klockhuset" vid Älvsjövägen samlades 1965 en skara av unga examensarbetare, nyanställda, konsulter och några lite äldre med visst tidigare förflutet i Ericsson - för att förverkliga en vision om att med IT stödja konstruktionsarbete. IT som nu är så hett, hette det inte då, eller rättare sagt i vår värld stod IT för Interna Tabeller!


Onsdagen den 28 mars kl 1800 - 2000, träffades vi i Wallenbergsalen på Tekniska Museet, kring AKORD-projektet som en del i föredragningsserien "Teleseniorer minns - vinter-vår 2007".

Även om inte alla kunde komma, kom rätt många av Er som var med då för 40 år sedan! Vi hade en trevlig träff där Kurt Katzeff, vår dåvarande uppdragsgivare och då teknisk chef för Telefonstationdivisionen, tog tillfället i akt att tacka oss som utförde detta pionjärjobb hos Ericsson.

Tack vare pregnansen i Ericsson byggsätt och dokumentstandards kunde vi om än med viss möda, skapa ett datorstöd som Ericsson då var ensamt om. Detta bidrog att höja Ericssons kvalité över konkurrenternas.

Min e-postadress är:

Här är lite mer information kring föredragningsserien:

Teleseniorerna minns


Efterhand kommer fler bilder från vår träff att synas här på Silverforum. Varma hälsningar till Alla!

Neve