Teleseniorer minns - vinter-vår 2007


Tekniska museet ordnar i samarbete med SenITel, IT-seniorer från Telia och Televerket, en tredje serie föredrag fem onsdagskvällar i januari-maj 2007.

Seniorerna har varit med om de stora omvälvande förändringarna i televärlden under de senaste 50 åren. Avsikten med föredragen är att några av seniorerna delar med sig av minnen från sina verksamheter utan pretentioner på historisk eller vetenskaplig exakthet och fullständighet.

Föredragen kan handla bl a om teknik, marknad, telepolitik eller personalia. Berättelserna presenteras på onsdagskvällar när museet har kvällsöppet kl 17 - 20 med fri entré.

Föredragen hålls i museets hörsal med början kl. 18 och pågår c:a trekvarts timme. Föredragen hålls i en populär form och bör vara av allmänt intresse för den teknikintresserade allmänheten. Frågor och diskussion välkomnas.


senITel = IT-intresserade Telia-Seniorer


Tekniska Museets Vänner


Tekniska Museet