IT-Histroria:


Projekt AKORD på LM Ericsson för 40 år sedan